POBŁOGOSŁAW PANIE

Pobłogosław Panie z wysokiego nieba
Hej coby na tym stole nie zabrakło chleba
Hej coby na tym stole nie zabrakło chleba

Nie zabrakło chleba
Nie brakło talerzy
Hej ani tej miłości do wszystkich harcerzy
Hej ani tej miłości do wszystkich harcerzy

Reklamy